O nás

Provoz ŠD Božice je zajištěn ve 3 odděleních:

 I. oddělení vede vedoucí vychovatelka Jitka Nováková, DiS., BA (HONS)

 II. oddělení vede vychovatelka Aneta Louštilová

III. oddělení vede vychovatelka Radka Zeťová

Přihláška:

Přihlášku si vyzvednou děti/rodiče u vychovatelky a vyplněnou ji odevzdají v družině. Pozdější změny (např. docházka do kroužků) se doplní dodatečně v aktuálním čase. Pozornost prosím věnujte zejména rubrikám kontaktní údaje (datum narození dítěte, telefon na oba rodiče popř. opatrovníky, telefon do zaměstnání nebo na babičku pro případ nouze) a jména osob oprávněných dítě z družiny vyzvedávat. Vychovatelky mohou dítě předat pouze osobám uvedeným v přihlášce, proto prosím důkladně zvažte, koho pro své děti budete posílat (prarodiče, sousedy, starší sourozence, kamarády starších sourozenců, další příbuzné, rodiče spolužáků,...).

Jakékoli pozdější změny je třeba doložit písemně, nikoli telefonicky (např. změněný čas odchodů dítěte, povolení odcházet samostatně bez doprovodu, mimořádný jednorázový odchod s osobou neuvedenou v přihlášce,...).

Provozní doba školní družiny:

I. oddělení 11:15 - 16:15 hod.

II. oddělení 11:15 - 15:30 hod.

III. oddělení 12:15 - 15:00 hod.

Úplata za školní družinu:

Platba se provádí u vedoucí vychovatelky.
V tomto školním roce činí 200,- Kč za měsíc a platí se vždy do konce měsíce na měsíc následující.

Lze zaplatit částku 200,- Kč měsíčně nebo půlročně či ročně.

Kapacita:

Kapacita tří oddělení školní družiny činí 90 žáků.

Odchody do zájmových kroužků:

V případě odchodů dětí do zájmových kroužků, sdělí rodiče vychovatelce den a hodinu odchodu dítěte. Dětem, které navštěvují ZUŠ, vyplní rodiče lísteček o tom, že budou odcházet samy.

Pokud bude mimořádný kroužek, vystoupení, zkoušky v ZUŠ, musí mít děti omluvný lísteček s upřesněním času odchodu nebo si pro ně musí vyučující přijít osobně a pak je zpět vychovatelce předat. Děti bez omluvných lístečků vychovatelka nesmí pouštět!